СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ”ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ".