Специализирани лаборатории

ВАЖНО!!!

РЗИ Пловдив предлага извършването на лабораторни изследвания в собствените си микробиологична, вирусологична и паразитологична лаборатории, намиращи се в Административната сграда на ул "Перущица" №1.

Инспекцията разполага с напълно оборудвани и сертифицирани микробиологична, вирусологична и паразитологична лаборатории, в които работят високоспециализирани лекари и лаборанти.

Изследванията ни са известни в обществото и пациентите като висококачествени и отговарящи на стандартите по всички показатели. РЗИ-Пловдив предлага и някои специфични изследвания, които не може да извърши никоя друга лаборатория на територията на Пловдивска област.