РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, взети от пунктове – от чешми на потребителите, извършени от Регионална здравна инспекция – Пловдив по държавен здравен контрол през периода 01.02.2021 г. – 28.02.2021 г.

дата на пробовзимане

Населено място

обща алфа

активност**

 

 

 

Bq/l

обща бета активност***

 

 

 

Bq/l

естествен уран*

 

 

 

mg/l

индикативна доза***

 

 

 

mSv/a

дата на протокола от анализа

 

 

12.01.2021 г.

с. Дебращица, област Пазарджик

0,022±0,002

0,050±0,005

˂0,003

˂0,1

02.02.2021г

12.01.2021 г.

с .Паталеница, област Пазарджик

0,050±0,005

0,11±0,01

˂0,003

˂0,1

02.02.2021г

12.01.2021 г.

гр.Пещера, област Пазарджик

0,073±0,007

0,075±0,008

˂0,003

˂0,1

02.02.2021г

12.01.2021 г.

К-с „Св. Константин”, област Пазарджик

0,010±0,001

0,038±0,004

˂0,003

˂0,1

02.02.2021г

26.01.2021 г.

с.Бузовград, област Ст.Загора

0,092±0,009

0,043±0,004

˂0,003

˂0,1

10.02.2021г

26.01.2021 г.

с.Горно Ботево, област Ст.Загора

0,079±0,008

0,29±0,03

˂0,003

˂0,1

10.02.2021г

26.01.2021 г.

с. Руманя, област Ст.Загора

0,077±0,008

0,17±0,02

˂0,003

˂0,1

10.02.2021г

26.01.2021 г.

с.Бенковски, област Ст.Загора

0,10±0,01

0,38±0,04

˂0,003

˂0,1

10.02.2021г

26.01.2021 г.

с. Оряховица, област Ст.Загора

0,022±0,002

0,033±0,003

˂0,003

˂0,1

10.02.2021г

26.01.2021 г.

с. Преславен, област Ст.Загора

0,10±0,01

0,33±0,03

˂0,003

˂0,1

10.02.2021г

26.01.2021 г.

с.Братя Кунчеви, област Ст.Загора

0,096±0,009

0,36±0,04

˂0,003

˂0,1

10.02.2021г

29.01.2021 г.

с. Бориславци, област Хасково

 

 

0,023±0,001

 

04.02.2021г

29.01.2021 г.

с. Бисер, област Хасково

 

 

0,0060±0,0006

 

04.02.2021г

29.01.2021 г.

гр.Харманли, област Хасково

 

 

0,013±0,001

 

04.02.2021г

29.01.2021 г.

с. Свирково, област Хасково

 

 

0,030±0,003

 

04.02.2021г

29.01.2021 г.

гр. Хасково -север

 

 

0,0050±0,005

 

04.02.2021г

29.01.2021 г.

гр. Хасково -юг

 

 

0,022±0,002

 

04.02.2021г

29.01.2021 г.

гр. Хасково -изток

 

 

0,014±0,001

 

04.02.2021г

29.01.2021 г.

гр. Хасково – ниска зона

 

 

0,014±0,001

 

04.02.2021г

29.01.2021 г.

ЗВ Устрем- гравитачна, област Хасково

 

 

˂0,003

 

04.02.2021г

01.02.2021 г.

с. Домлян, област Пловдив

0,034±0,003

0,14±0,01

˂0,003

˂0,1

18.02.2021г

01.02.2021 г.

гр. Калофер, област Пловдив

0,017±0,002

0,079±0,008

˂0,003

˂0,1

 

01.02.2021 г.

с. Васил Левски, област Пловдив

0,010±0,001

0,033±0,003

˂0,003

˂0,1

18.02.2021г

01.02.2021 г.

с. Марино поле, област Пловдив

0,050±0,005

0,26±0,03

˂0,003

˂0,1

18.02.2021г

01.02.2021 г.

с. Кадиево, област Пловдив

0,036±0,004

0,11±0,01

˂0,003

˂0,1

18.02.2021г

02.02.2021 г.

р. Ардинска, област Кърджали

0,042±0,004

0,050±0,005

˂0,003

˂0,1

18.02.2021г

02.02.2021 г.

с. Гърбище, област Кърджали

0,016±0,002

0,060±0,006

˂0,003

˂0,1

18.02.2021г

02.02.2021 г.

с. Бял извор, област Кърджали

0,051±0,005

0,080±0,008

˂0,003

˂0,1

18.02.2021г

02.02.2021 г.

с. Китница, област Кърджали

0,0080±0,0008

0,033±0,003

˂0,003

˂0,1

18.02.2021г

02.02.2021 г.

с. Ябълковец, област Кърджали

0,014±0,001

0,16±0,02

˂0,003

˂0,1

18.02.2021г

23.02.2021 г.

с. Свирково- начало, област Хасково

 

 

0,032±0,003

 

24.02.202 г

23.02.2021 г.

с. Свирково- край, област Хасково

 

 

0,032±0,003

 

24.02.202 г

23.02.2021 г.

с. Бориславци- начало, област Хасково

 

 

0,021±0,002

 

24.02.202 г

23.02.2021 г.

с. Бориславци- край, област Хасково

 

 

0,021±0,002

 

24.02.202 г

 

 

*Максимална стойност на показател естествен уран - 0,03mg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

**Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

***Контролно ниво на обща бета активност - 1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

****Параметрична стойност на индикативна доза   ˂0,1mSv/a/милисиверт за година/, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

                                                                                         

                                                                                                                                               Изготвил:

                                                                                                                                                         /Гл.експерт  Яна Петрова/