Публикувана е Наредба №1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Уважаеми колеги,

            Уведомяваме Ви, че в Държавен вестник, брой 7 от 27.01.2015 г., е публикувана Наредба №1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, с която се отменя наредба №34/29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Същата се намира и на сайта на министерство на здравеопазването – раздел Нормативни актове.