ПРЕДПИСАНИЕ ОТНОСНО ПЯСЪЧНИЦИТЕ В ДВОРОВЕТЕ НА ВСИЧКИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ - ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Прикрепени файлове: