Полезни връзки

Министерство на здравеопазването

пл. “Св. Неделя” № 5, София 1000,

тел. +3592/ 930 11 07, e-mail: press@mh.government.bg


Национален център по обществено здраве и анализи

бул. “Акад. Иван Ев. Гешов” 15, София 1431,

тел. +3592/ 805 62 00 е-mail: ncphp@ncphp.government.bg  


Център за приложни изследвания и комуникации (ARC Fund)

ул. Александър Жендов 5, София 1113, тел.: +3592/ 973 30 00 


Информация на ниво Европейски съюз


Сайт на Европейската комисия


Европейски орган по безопасност на храните - Информация за нотификациите за преднамерени полеви изпитвания и пускане на пазара на генетично модифицирани организми