На вниманието на ОПЛ !!!

На вниманието на  ОПЛ !!!

 

Напомняме Ви, че заболяването COVID-19 или съмнение за COVID-19 е включено в Наредба № 21 за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

Всеки случай,  съмнителен за COVID-19 следва незабавно да съобщите в РЗИ Пловдив на тел.: 0884/357-658 – дежурен отдел ПЕК от 08.30 ч – 17.00 ч. или на Е-mail: nzb@rzipd.com

 

                                                       Дирекция НЗБ.