НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ

Уважаеми колеги,

          Редовното заседание на областната специализирана комисия за отлагане по медицински противопоказания за срок, по–дълъг от три месеца на задължителните имунизации и реимунизации на подлежащите ще се проведе на 25.06.2020г. в заседателната зала, ет.1 на УМБАЛ “Пловдив“ от 11ч.

      Предвид усложнената епидемична обстановка и с оглед максимална ефективност на работата на комисията  моля   в медицинската документация на представяните   за освобождаване / отлагане пациенти  задължително да присъстваактуална консултация от специалист по основното заболяване.