На вниманието на ОПЛ

Във връзка  Заповед на МЗ и Министъра на Здравеопазването РД-01-225 / 20.04.20 г.

        РЗИ започва раздаване на ваксини за основните задължителни имунизации след предварителна уговорка в часовете от 9.00 -10.00 ч. и от 16.00 - 17.00 ч. всеки ден на тел: 0884546233 и при строго спазване на противоепидемични мерки /маски, хладилна верига, транспорт / .

        Ваксини се получават от ОПЛ, акушерка и мед. сестра към ОПЛ.