НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ

Уведомяваме Ви, че от 2019 г. МЗ осигурява ППД Туберкулин за извършване на проба Манту в многодозови флакони  по 10 дози.

В кратката характеристика на продукта, налична в интернет страницата на Изпълнителна агенция по лекарствата, многодозовите флакони могат да се ползват в продължение на 4 седмици, след първото изтегляне при спазване на следните условия:

  • срокът на годност не е изтекъл
  • препаратът е съхраняван в хладилник / от 2 до 8оС/
  • капачето на флакона не е потапяно във вода
  • при изтегляне на всички дози е спазвана техниката на асептика

При употребата на многодозовите флакони задължително се спазват правилата на добрата инжекционна практика/използване на нови стерилни игла и спринцовка за всеки пациент и отстраняване на иглата за изтегляне на дозата от флакона след всяко теглене/, като никога не трябва да се оставя игла в капачето на флакона.

При използване за първи път многодозов флакон, същият трябва да бъде ясно обозначен с дата и час на начало на използването и дата и час на край на използването на флакона, с цел правилно прилагане и контрол.

За използване на многодозов флакон до 4 седмици от първото изтегляне, същият трябва да се съхранява непрекъснато при хладилни условия.

При провеждане на кампанийни изследвания на проба манту на подлежащи деца и престой на флакона на стайна температура в рамките на работния ден, същият се унищожава след приключване на деня, независимо от наличното в него количество на ППД, за да се предотврати риска от микробно замърсяване на съдържанието.