НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

На основание чл.59,ал.1,т.3 от Закона за здравето,чл.5,ал.1 от Наредба №15 от 2005г. за имунизациите в Република България и Заповед №РД-01-209 от 27.08.2014г.на Министъра на здравеопазването

 

        До сключване на договор по позиция:”Доставка на ваксина срещу дифтерия,тетанус,коклюш, хепатит Б, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б” от обществена поръчка с предмет:”Доставка на ваксини за извършване на задължителни и целеви имунизации и реимунизации,биопродукти за извършване на постекспозиционна профилактика за 2014г.”,задължителните планови  имунизации на родените след 01.06.2014г. срещу  дифтерия,тетанус,коклюш, полиомиелит и хепатит тип Б ще се извършват с четиривалентна комбинирана ваксина срещу дифтерия,тетанус,коклюш и полиомиелит и с ваксина срещу хипатит тип Б, педиатрична.

 

                  Във връзка с гореизложеното:

1.Имунизациите с горепосочените ваксини да се извършват от общопрактикуващите лекари.                                                                                    

2.Четиривалентната комбинирана ваксина срещу дифтерия,тетанус,коклюш и полиомиелит да се прилага по схема от 2-ри, 3-ти, 4-ти месец, с минимален интервал 30 дни между приемите, а ваксината срещу хепатит тип Б по схема:2-ри прием- от първи месец, 3-ти прием- от шести месец.

 

3. Проведените имунизации да се отчитат в сроковете по чл.13 от Наредба №15 от 2005г. за имунизациите в Република Българя, както следва:

        3.1 имунизациите срещу хепатит тип Б с кодове 43 и 44, съгласно Приложение № 7 към чл.13,ал.2 от Наредба №15 от 2005г.

        3.2 имунизациите с четиривалентната комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит с отчетна форма, съгласно приложението. 

 

Отчет за извършените задължителни планови имунизации през периода ........... на 2014 г.