НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ - РАЗДАВАНЕ НА ВАКСИНА „ТЕТРАКСИМ”

НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 18.07.2016 Г. ЗАПОЧНА РАЗДАВАНЕТО НА ВАКСИНА „ТЕТРАКСИМ”, ЕТ. 1 СТАЯ № 7