НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ - раздаване на ваксина Тетраксим в РЗИ Пловдив

От 03.05.2016г/Вторник/започва раздаването на ваксина Тетраксим в РЗИ Пловдив ет.1.

Ваксината ще се получава при представяне на работна тетрадка или ЕИЖ.

Предназначена е за

Приоритетно обхващане на неимунизираните през 2014г /родени 2008г/ и 2015г /родени 2009г/ деца, подлежали на задължителна реимунизация на 6г.

Приложените количества Тетраксим, следва да бъдат отчетени с код 27 в Приложение 7 към чл.13 ал.2 на Наредба № 15 на МЗ.