НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ - Промени в Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България

На 4 октомври в Държавен вестник бяха обнародвани новите промени в Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България, които ще влязат в сила от 01.01.2020.

Запознайте се с тях:

  • Задължителни имунизации: на 12-год възраст се въвежда ДТКа (дифтерия/тетанус/коклюш) вместо ТД ваксина; отпада БЦЖ ваксината на 11 год.; отпада пневмококовата ваксина на 3-мес.възраст; официализира се варицелната ваксина, която ще е по избор (от 12 мес.).
  • В чл. 13 (4) е записано, че отказващите ваксинации удостоверяват отказа си при ОПЛ с подпис в амбулаторния лист, в който се вписва код за отказа. Чл. 13 (5) задължава ОПЛ да предостави на РЗИ инфо по електронен път за неявилите се през годината за ваксинация.
  • Чл. 16 (1) т. 4 нарежда ОПЛ да уведомява всички подлежащи на ваксинация по начин, който може да се удостовери (чрез лицензиран пощенски
    оператор, по факс, на електронен адрес, чрез електронно съобщение на мобилен телефонен номер, писмена покана, подписан от пациента амбулаторен лист, в който е посочена датата за следващата имунизация, и др.).
  • Чл. 20 (4) при отлагане на ваксини по мед. противопоказания, решението на комисията ще се изпраща направо на ОПЛ по служебен път.
  • Приложение №2 към чл. 7, ал. 2 описва препоръчителните ваксинации.
  • Приложение №9 към чл. 17 е за минималните интервали между ваксините. Според т. 6 при забавяне на ваксините следващите дози се прилагат при първа възможност.
  • Приложение №10 към чл. 20, ал. 1 определя, че лечебните заведения диагностицирали медицинските противопоказания за ваксинация, вписват в епикризата при изписване на пациента програма за последваща ваксинация.
  • Според раздел V ваксинацията на деца с хронични болести се извършва според препоръките от специално методично указание, утвърдено от здравния министър.

Във връзка с промените на Наредба № 15, в сайта на РЗИ /образци на формуляри/ на Дирекция „Надзор на заразните болести” е публикувана образец-заявка за необходимите ваксини, която трябва да предоставите в РЗИ за 1-во тримесечие на 2020г., съобразена с промените:

Уведомяваме Ви, че:

1.Всички деца, родени до 31.12.2019г. подлежат на 3+1 приема на пневмококова ваксина /основна имунизация с 3 приема от 2-ри, 3-ти и 4-ти месец и 1 прием реимунизация от 12 месечна възраст не по-рано от 6 месеца от последния прием от основната имунизация/;

2.Деца родени до 31.12.2008г. подлежат за обхващане с ППД туберкулин срещу туберкулоза;

3.Деца родени до 31.12.2007г. подлежащи за обхващане с морбили, паротит, рубеола и Тд;

4.Всички деца с пропуснати имунизации от горе посочените, да се обхванат при първа възможност.

 

Областната специализирана Комисия ще заседава на 19.12.2019г от 11.00ч в заседателна зала ет.1 в сградата на УМБАЛ Пловдив.