НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ И ДЕНТАЛНИ ЛЕКАРИ

Уважаеми колеги,

     Във връзка с въведената информационна система за контрол на медицинската експертиза /ИСКМЕ/, следва да въвеждате  данните от направленията/протоколите на ЛКК в процеса на освидетелстване/преосвидетелстване на лицата от ТЕЛК на  посочения електронен адрес, на който системата е достъпна: https://ibd.mh.government.bg/account/login, а не в тестовата среда. Въведените данни в тестова среда не се прехвърлят в реалната. В тази връзка всички въведени данни /направления и протоколи на ЛКК/  в тестовата среда на ИСКМЕ следва да се въведат в реалната среда на ИСКМЕ на посочения линк.