Мониторинг на води от 18.03.2021 г. – 24.03.2021 г.

Мониторинг

Санитарно -микробиологични изпитвания

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП /Б/

21

-

21

 

1-фосфати – с.Православен

 

21

-

Постоянен

ЗК-В /А/

4

-

3

 

 

 

2бр. –с.Брестовица - манган

 

 

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

3

1-кформи-с.Брестник- смесен магазин

3

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

1

 

-

 

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

2

-

-

-

-

-

Бутилирани /ЗК/

1

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

-