Мониторинг на води от 01.04.2021 г. – 07.04.2021 г.

Мониторинг

Санитарно -микробиологични изпитвания

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП /Б/

3

-

3

 

1.с.Пъдарско-2-ост.хлор и мирис

2. с.Пъдарско-3-ост.хлор и мирис

3.с.Чехларе-перманг.окисляемост

 

3

-

Постоянен

ЗК-В /А/

4

1.с.Бабек- колиформи

4

 

1.с.Бабек-цвят и мътност

 

2.с.Чехларе- цвят и мътност

 

 

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

-

-

-

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

-

 

-

 

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

-

-

-

-

-

-

Бутилирани /ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

-