Лица, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве