Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушене

ул "Перущица" 1 (сградата на РИОКОЗ Пловдив, Южно крило), ет.І

Работно време: всеки ПОНЕДЕЛНИК от 10.00 часа до 12.00 часа

телефон: 032 / 277-476