Кабинет за анонимно и безплатно изследване за СПИН (КАБКИС)

КАБИНЕТ ЗА АНОНИМНО И БЕЗПЛАТНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА СПИН (КАБКИС)

ул "Перущица" 1 (сградата на РЗИ Пловдив, Южно крило), ет.1

Работно време:
всеки делничен ден от 9.00 часа до 16.00 часа
тел.032/643-436

Дейност на кабинета

Всеки посетил кабинета може да узнае своя НІV-статус, да получи информация по въпросите на НІV/СПИН, като се спазват принципите на доброволност, конфиденциалност и анонимност.

В кабинета работят медицински специалисти, осигуряващи пред и след тестово консултиране на клиентите.

Адрес: гр. Пловдив п.к. 4000, ул."Перущица" Nо.1;