ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕБОЛА

ДЕФИНИЦИЯ НА СЛУЧАЙ

1.  Критерии.

1.1.  Клинични критерии.

Случай на ЕВИ е всеки случай с наличие в момента (или преди настъпването па смъртен изход) на:

•        повишена телесна температура > 38.6°С

И

един от следните критерии:

•        тежко главоболие,

•        повръщане, диария, коремна болка,

•        необяснимо кръвотечение в различни форми,

•        мултиорганно поражение.

1.2.  Лабораторни критерии.

Случай на ЕВИ е налице при наличие на един отследните критерии:

•        Доказване на вирусна нуклеинова киселина в клинична проба и потвърждение чрез секвенция или повторно изследване на различни геномни участъци.

•        Изолация на вируса на Ебола от клиничен материал.

1.3.  Епидемиологични критерии.

Случай на ЕВИ е налице, ако 21 дни преди началото на клиничните симптоми,

•        е пребивавал в заразена зона

ИЛИ

•        е бил в контакт с вероятен или потвърден случай на ЕВИ.

1.4.  Критерии за висок риск от експозиция.

•        Близък контакт „лице в лице" (напр. разстояние един метър) без съответните лични предпазни средства (в т.ч. очила) или сексуален контакт без предпазни средства с вероятен или потвърден случай, който е бил с кашлица, повръщане, кървене или диария.

•        Кожно нараняване (в т.ч. убождане с игла) или лигавична контаминация с телесни течности, с тъкани или с лабораторни проби от вероятен или потвърден случай на ЕВИ.

•        Участие в погребални обреди, при които има директен контакт с тленните останки на починал в заразена зона, без да се ползват съответните лични предпазни средства.

•        Директен контакт с прилепи, гризачи или примати, живеещи или починали в заразени зони, или директен контакт с дивечово месо.

2.  Класификации за съобщаване.

2.1.   Възможен случай.

•        Неприложимо.

2.2.  Лице, подлежащо на проучване.

Всяко лице, при което са налични:

•        клиничните и епидемиологични те критерии

ИЛИ

•        висок риск от експозиция и поне един от клиничните критерии.

Подлежи на съобщаване на национално ниво, на епидемиологично проучване и на лабораторно изследване (респ. за потвърждаване или отхвърляне).

2.3.   Вероятен случай.

Всяко лице, при което са налични клиничните критерии, епидемиологичните критерии и висок риск от експозиция. Подлежи на съобщаване на ниво ЕС.

2.4.  Потвърден случай.

Всяко лице, при което е наличен лабораторен критерий за ЕВИ. Подлежи на съобщаване на ниво ЕС.

 


Ебола - информация за пътуващите        

(актуализирано на 20 август 2014 г.)

 

Какво представлява ебола?

Ебола е рядко срещано и тежко заболяване, често смъртоносно, предизвикано от вируса ебола.

Предава се при пряк контакт с кръв или друга телесна течност (например слюнка, урина, повръщано)от заразени хора или трупове. Вирусът се предава също така до три месеца след оздравяването присексуален контакт без използване на предпазни средства.

Можете да се заразите и при пряк контакт с кръв или друга телесна течност от заразени живи илимъртви диви животни — например маймуни, горски антилопи и прилепи.

В период от два до 21 дни след излагане на вируса болестта може да започне внезапно с температура,болка в мускулите, слабост, главоболие и болки в гърлото.

Характерна за следващия етап от развитието на болестта е появата на повръщане, диария, обрив ифункционални смущения в дейността на черния дроб и бъбреците. При някои пациенти се наблюдаватсъщо така обилни вътрешни и външни кръвоизливи и полиорганна недостатъчност.

За болестта няма специална одобрена ваксина или одобрено лечение.

 

Рискът от заразяване с вируса ебола — как да се избегне

Дори ако живеете или сте пътували в засегната зона, рискът от заразяване с вируса ебола еизключително малък, освен ако не сте били пряко изложени на контакт с телесна течност от заразенчовек или животно или от заразен човешки или животински труп. Контактът с телесна течноствключва сексуален контакт без използване на предпазни средства до три месеца след оздравяването.

Ебола не се предава при случаен контакт на обществени места с хора, при които не се наблюдаватпризнаци на заболяване. Не е възможно да се заразите с вируса ебола при досег с пари, при покупкана хранителни стоки или ако плувате в басейн. Вирусът ебола не се пренася от комари. За разлика отгрипния вирус вирусът ебола не се разпространява по въздушно-капков път.

Вирусът ебола се унищожава лесно със сапун, избелващипрепарати, излагане наслънцеи високатемпература или изсушаване. Ако замърсени със заразена течност дрехи се изперат в перална машина,вирусът ебола се унищожава. Върху изложени на слънце или изсъхнали повърхности вирусът еболаостава жизнеспособен за изключително кратко време. Той може да оцелее по-дълго време върху дрехиили материали, които са били замърсени с кръв или други телесни течности.

Има риск от предаване на ебола при контакт с принадлежности или замърсени ма*мриали в болничниусловия, ако не се следват правилно процедурите за предотвратяване на заразяването.

 

Огнища на ебола през 2014 г.

В момента има огнища на ебола в Гвинея, Либерия, Сиера Леоне и Нигерия. Информацията по-долу епредназначена за пътниците, които пристигат в засегнатите зони или заминават от там.

 

Съвети за пристигащите в Гвинея, Либерия,Сиера Леоне и Нигерия

Ако пътувате към засегнатите държави,прилаганетона описаните по-долу профилактични мерки битрябвало да премахне риска от заразяване:

■       избягвайте пряк контакт с кръв или телесна течност от пациент или труп, както и с предмети,които може да са заразени;

■       избягвайте контакт с диви животни (живи или мъртви) и консумация на месо от дивеч;

■       избягвайте сексуален контакт без използване на предпазни средства;

избягвайте места, където може да има прилепи, като пещери, изолирани постройки или мини;

■       мийте си редовно ръцете със сапун или антисептични препарати.

Имайте предвид, че в болничните заведения има увеличен риск от инфекция. Поради това, отсъображения за предпазливост:

■       като използвате контактите си с местни лица, приятели или близки, установете кои саподходящите болнични заведения в съответната държава;

■       уверете се, че при болест или злополука пътната ви застраховка включва медицинскорепатриране, за да се ограничи престоят ви в местни болнични заведения.

Освен това следва да имате предвид съветите от страна на националните органи при пътуване взасегнатите държави.

 

Съвети за заминаващите от Гвинея, Либерия, Нигерия и Сиера  Леоне

Рискът да сте били изложени на вируса ебола е изключително малък. Въпреки това;

Ако вдигнете температура, ако се чувствате отпаднали без причина, както и при поява на диария илидруги тежки симптоми (например повръщане, необясними кръвоизливи, силно главоболие) до няколкоседмици след заминаването ви от тропическа зона, задължително

•     веднага потърсете медицинска помощ, като посочите последните си пътувания —

симптомите могат да бъдат причинени от заболяване, например малария, което налаганезабавна диагностика и лечение.

Ако сте били изложени на пряк контакт с каквато и да било телесна течност от заразен човек илиживотно или от заразен човешки или животински труп, или ако сте имали сексуален контакт с вечеоздравели болни, задължително

•     веднага потърсете медицинска помощ, като посочите последните си пътувания;

•     обадете се по телефона вмедицинскатаслужба, преди да отидете,за да можеперсоналът да вземе подходящи предпазни мерки за приемането ви.

Имайте предвид, че Световната здравна организация препоръча на засегнатите държави да извършватпрегледи при напускане на територията им за необясними симптоми, съвместими с евентуалнозарязване с вируса ебола, а за заразените лица или тези, които са били в контакт с вируса — да непътуват в чужбина освен ако това е част от съответното медицинско репатриране.

 

 

 

 

 

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), 2014 г.ECDC е агенция на Европейския съюз.