ИМУНИЗАЦИОННИ КАБИНЕТИ - ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ОБЛАСТ

НАСЕЛЕНО МЯСТО

АДРЕС

ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

 

01

ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ

ул. "Перущица“ № 1А

ДКЦ ПЪЛМЕД” ЕООД

ДЕНОНОЩЕН КАБИНЕТ

02

ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ

бул. "България“ № 234,    етаж 1

"УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ“ АД

КАБИНЕТ

03

ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ

ул. "Перущица“ № 1, етаж 1, кабинет 1Б, етаж 2, кабинети № 19 и № 20

Регионална здравна инспекция – Пловдив

КАБИНЕТ

04

ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ

бул. "Васил Априлов“ № 15А, етаж 2

"ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕООД

КАБИНЕТ

05

ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ

бул. "6-ти септември“ № 110, етаж 1, кабинет № 1

"ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II - ПЛОВДИВ“ ЕООД

КАБИНЕТ

06

ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ

пл. "Понеделник пазар“   № 5, етаж 1, кабинет № 19

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I – ПЛОВДИВ“ ЕООД

КАБИНЕТ

07

ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ

               ж.к. "Тракия“,               ул. "Съединение“ № 42, кабинет № 2

"Диагностично - консултативен център V – Пловдив“ ЕООД

КАБИНЕТ

08

ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ

   бул. "България" № 234,    етаж 1, кабинет № 18

"ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – ПЛОВДИВ“ ЕООД

КАБИНЕТ

09

ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ

ул. "Филип Македонски“ № 37

"Многопрофилна Болница за Активно Лечение "Мед Лайн Клиник“ АД

КАБИНЕТ

10

ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ

ул. "Иван Вазов“ № 59

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР VI - ПЛОВДИВ, РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН“ ЕООД

КАБИНЕТ

11

ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ

ул. "Г. Кондолов“ № 43А

"ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VІІ - ПЛОВДИВ, РАЙОН ЮЖЕН“ ЕООД

КАБИНЕТ

12

ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ

бул. "Н. Вапцаров“ № 9

"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН – ПЛОВДИВ“ ЕООД

КАБИНЕТ

13

ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ

ул. "Иван Вазов“ № 59

"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. МИНА“ – ПЛОВДИВ“ ЕООД

КАБИНЕТ

14

ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ

ул. "Колхида“- продължение

Многопрофилна транспортна болница - Пловдив

КАБИНЕТ

15

ПЛОВДИВ

АСЕНОВГРАД

       ул. "Ал. Стамболийски“        № 28 

"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – АСЕНОВГРАД“ ЕООД

КАБИНЕТ

16

ПЛОВДИВ

КАРЛОВО

ул. "Ген. Гурко Мархолев”№ 5, кабинет № 6 

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1- КАРЛОВО“ ЕООД

КАБИНЕТ

17

ПЛОВДИВ

ПЪРВОМАЙ

      ул. "Княз Борис“ № 51,      етаж 1 манипулационна

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ПЪРВОМАЙ“ ЕООД

КАБИНЕТ

18

ПЛОВДИВ

РАКОВСКИ

ул. "Васил Петлешков“ №1

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - СВЕТА ЕЛИСАВЕТА – РАКОВСКИ“ ЕООД

КАБИНЕТ

19

ПЛОВДИВ

СТАМБОЛИЙСКИ

ул. "Дунав“ № 43

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I – СТАМБОЛИЙСКИ“ ЕООД

КАБИНЕТ

20

ПЛОВДИВ

ХИСАР

 

ул. "Ал. Стамболийски“ № 21 

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ВИТУС“ ЕООД

КАБИНЕТ

21

ПЛОВДИВ

БАНЯ

ул. "Липите“ № 1

"Медицински център Аквасанус“ ЕООД

КАБИНЕТ

22

ПЛОВДИВ

СОПОТ

ул. "3-ти март“ № 20

"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ "ИВАН РАЕВ“- СОПОТ“ ЕООД

КАБИНЕТ