ИМУНИЗАЦИОНЕН КАЛЕНДАР

 

Последна актуализация по "Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г за имунизациите в Република България от 7.11.2014

Навършена възраст,
Начин на приложение

Имунизация

Ваксина

През първите 24 часа,
след раждането
мускулно, 0,5 мл

Имунизация против хепатит
тип В (I прием)

Рекомбинантна хепатит
В ваксина
Engerix

От 48-ия час след раждането
вътрекожно, 0,1 мл

Имунизация против туберкулоза

БЦЖ ваксина

Два месеца
мускулно, 0,5 мл

Имунизация против дифтерия,тетанус,коклюш,хепатит В,полиомиелит и хемофилус инфлуенце(I прием)

Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента,хепатит В, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В

HEXACIMA

Два месеца,мускулно, 0,5 мл

Имунизация против Стрептококкус пневмоние (I прием)

Конюгирана пневмококова ваксина

SYNFLORIX

Три месеца
мускулно, 0,5 мл

Имунизация против дифтерия,тетанус,коклюш,хепатит В,полиомиелит и хемофилус инфлуенце(IІ прием)

Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента,хепатит В, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В

HEXACIMA

Три месеца
мускулно, 0,5 мл

Имунизация против Стрептококкус пневмоние (II прием)

Конюгирана пневмококова ваксина

SYNFLORIX

Четири месеца
мускулно, 0,5 мл

Имунизация против дифтерия,тетанус,коклюш,хепатит В,полиомиелит и хемофилус инфлуенце(IІІ прием)

Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента,хепатит В, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В

HEXACIMA

Четири месеца
мускулно, 0,5 мл

Имунизация против Стрептококкус пневмоние (III прием)

Конюгирана пневмококова ваксина

SYNFLORIX

 

 

 

Седем месеца
вътрекожно, 0,1 мл

Проверка за белег след БЦЖ
имунизацията. На децата без
белег се прави проба Манту
(5 МЕ ППД) и отрицателните
се имунизират

БЦЖ ваксина

Дванадесет месеца-не по-рано от 6 месеца след ІІІ-ия прием
(1 година)
мускулно, 0,5 мл

Първа реимунизация противСтрептококкус пневмоние(IV прием)

Конюгирана пневмококова ваксина

SYNFLORIX

 

Тринадесет месеца
подкожно или
мускулно, 0,5 мл

Имунизация против морбили,
паротит и рубеола

Триваксина морбили-паротит-
рубеола
(Priorix)

Шестнадесет месеца
(1 година и 4 месеца)
мускулно, 0,5 мл

Първа реимунизация против
дифтерия,тетанус,коклюш,полиомиелит и хемофилус инфлуенце (IV прием)

Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В

PENTAXIM

Шест години
мускулно, 0,5 мл

Реимунизация против дифтерия,тетанус,коклюш и полиомиелит.

Комбинирана ваксина срещу дифтерия,
тетанус,коклюш и полиомиелит -Тетраксим

Седем години
вътрекожно, 0,1 мл

Реимунизация против тубер-
кулоза (след отрицателна
проба Манту)

БЦЖ ваксина

Единадесет години
вътрекожно, 0,1 мл

Реимунизация против тубер-
кулоза (след отрицателна
проба Манту)

БЦЖ ваксина

 

 

Дванадесет години
подкожно или
мускулно, 0,5 мл

 

 

Реимунизация против морбили,
паротит и рубеола

 

 

Триваксина морбили-паротит-
рубеола
(Priorix)

Дванадесет години
мускулно, 0,5 мл

Реимунизация против тетанус
и дифтерия

ТетаДиф ваксина

Седемнадесет години
мускулно, 0,5 мл

Реимунизация против тетанус
и дифтерия

ТетаДиф ваксина

Седемнадесет години
вътрекожно, 0,1 мл

Реимунизация против тубер-
кулоза (след отрицателна
проба Манту)

БЦЖ ваксина

От 25-ата година през
10 години
мускулно, 0,5 мл

Реимунизация против тетанус
и дифтерия

ТетаДиф ваксина

 

Реимунизациите за ученици и възрастни се прилагат в календарната година на навършване на възрастта!!!

*От мес.Ноември 2012г. е въведена незадължителна (по желание на родителите) ваксина против HPV (човешки папилома вирус), Cervarix или Silgard по избор на родителите.Ваксината е безплатна!

Прикрепени файлове: