Имунизационен кабинет

ИМУНИЗАЦИОНЕН КАБИНЕТ

ул "Перущица" 1 (сградата на РЗИ Пловдив, Южно крило), ет.ІІ каб.№ 19

Работно време:
всеки делничен ден от 9.00 часа до 16.30 часа
тел.032/643-436

Дейност на кабинета

Задължителни имунизации и реимунизации на деца и възрастни без личен лекар, в съответствие с имунизационния календар на Република България – безплатно.

Препоръчителни имунизации срещу заплащане съгласно Наредба № 15 на МЗ
Twinrix, Engerix, Meningococcal А+С и други.

Издаване на международно имунизационно свидетелство или сертификат за имунизационно състояние.

Издаване на препис относно имунизационния статус на лица без ОПЛ

Издаване на международен сертификат за приложена имунизация срещу жълта треска.

Цена 42 лв.

 

Адрес: гр. Пловдив п.к. 4000, ул."Перущица" Nо.1;