изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични

Във връзка с прието Постановление № 246 от 7 септември 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични,  Ви уведомяваме, че същото е обнародвано в бр. 70 на Държавен вестник от 11.09.2015 г. и ще влезе в сила три дни след тази дата.

Търговията с лекарствени продукти, съдържащи веществата зопиклон и цинолазепам ще се осъществява със специални формуляри за покупко - продажба на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от лицензирани лица, отпускането е срещу специална рецептурна бланка със зелен цвят.

Наличните количества в складовете на нелицензирани търговци на едро и дребно да се предадат на лиценцирани такива с приемателно-предавателен протокол  или  да се съхраняват до получаването на лицензия /срок 3 месеца от датата на влизането в сила на постановлението/.