ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БИЗНЕС ОПЕРАТОРИТЕ, СТОПАНИСВАЩИ ОБЕКТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ С ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ НА ОТКРИТО (ГРАДИНИ, ТЕРАСИ И ДР.)

Прикрепени файлове: