ЗАПОВЕД № РД-01-154/26.03.2020 Г. - УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ДО 12.04.2020 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО