ЗАПОВЕД № РД-01-153/25.03.2020 Г. - ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД-01-143/20.03.2020 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕМИНАВАНЕТО ПРЕЗ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИТЕ ПУНКТОВЕ