ЗАПОВЕД № РД-01-149/25.03.2020 Г. - ВРЕМЕННО ЗАБРАНЯВАНЕ НА ВЛИЗАНЕТО И ПРЕМИНАВАНЕТО ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, ПЪТУВАЩИ КЪМ..... И ИДВАЩИ ОТ ......

ЗАПОВЕД № РД-01-149/25.03.2020 Г. - ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД-01-149/16.03.2020 Г. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ СЪС ЗАПОВЕД № РД-01-133/18.03.2020 Г. И ЗАПОВЕД № РД-01-137/18.03.2020 Г. ВРЕМЕННО ЗАБРАНЯВАНЕ НА ВЛИЗАНЕТО И ПРЕМИНАВАНЕТО ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, ПЪТУВАЩИ КЪМ.......... И ИДВАЩИ ОТ .............

Прикрепени файлове: