ЗАПОВЕД РД-01-130/17.03.2020 г. ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОЖНЯВАЩАЩА СЕ ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

Прикрепени файлове: