ЗАПОВЕД ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЛАНОВ ПРИЕМ И ПЛАНОВА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Прикрепени файлове: