ЗАПОВЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ОГРАНИЧЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЗАВЕДЕНИЯТА, РЕГИСТРИРАНИ В ОДБХ - ПЛОВДИВ, КАТО КОКТЕЙЛ-БАРОВЕ И КАФЕ-АПЕРИТИВИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, ИМАЩИ УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ.