График за представяне на седмичните разписания от учебните заведения в гр. Пловдив и областта за първи срок на учебната 2020 / 2021 г. в РЗИ – Пловдив

15.09.2020 г.– Район „Централен”, гр. Пловдив

16.09.2020 г. – Район „Северен”, Район „Западен” и Район „Тракия” - гр. Пловдив

17.09.2020 г. – Район „Източен” и Район „Южен” - гр. Пловдив

18.09.2020 г. – общини: Марица и Родопи и Калояново

21.09.2020 г. – общини: Асеновград, Лъки, Стамболийски, Раковски и Брезово  

23.09.2020 г.общини: Садово, Първомай, Перущица, Кричим, Куклен и Съединение

24.09.2020 г.общини: Карлово, Сопот и Хисаря

 

 

Важно!!

 

НАРЕДБА № 10 ОТ 19 ЮНИ 2014 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ

Обн. ДВ. бр.54 от 1 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 18 Април 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 2 февруари 2018г., може да бъде изтеглена от сайта на РЗИ – Пловдив, раздел „Обществена информация” (Нормативни документи ).