БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ БЕЗ ЛИЧНИ ЛЕКАРИ

Български граждани без общо практикуващ лекар поставени под карантина се проследяват от РЗИ Пловдив - тел. 0884 546 233.