БЕЗ ПРОМЕНИ В ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ

Регионална здравна инспекция - Пловдив осъществява контрол по изпълнението на въведените от Министъра на здравеопазването задължителни противоепидемични мерки със заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., изменена и допълнена със заповеди №РД-01-131/17.03.2020 г., №РД-01-139/19.03.2020 г., №РД-01-144/22.03.2020 г., №РД-01-154/26.03.2020 г., която удължава  срока на разпоредените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. и  №РД-01-168/30.03.2020 г.

РЗИ ще предприеме допълнителни ограничителни мерки само при разпореждане от Министъра на здравеопазването.

 

С уважение,

Д-Р ВАНЯ ТАНЧЕВА – МАНЧЕВА

Директор РЗИ - Пловдив