Шум и източници на шум

Шум

Източници на шум

 • Транспорт – автомобилен, железопътен, авиационен
 • Промишленост – машини, съоръжения, строителство
 • Вътреквартален – детски и спортни площадки, дискотеки, ресторанти, паркинги, гаражи, сметосъбиращи коли и др.
 • Вътрежилищен – от битови електроуреди, музикални уредби, разговори на висок тон, детски плач и ремонтни дейности и др.

Последици от въздействие на шум

Шумът, който причинява трафикът по натоварените булеварди, непрекъснатото строителство в близост до жилищни сгради води до така нареченото шумово „замърсяване” в големите градове, на жилищата  и на работните места.

Шумът атакува почти всички органи и системи на организма и влошава качеството на живот на хората.

Шумът води до сериозни последствия за здравето на човека от излъчените хормони на стреса на бъбречната жлеза-кортизол и адреналин.Те са обективни и се проявявят със сърдечно съдови заболявания, високо кръвно налягане, язви на стомаха, смущения в обмяната на веществата, повишаване нивото на мазнини в кръвта, риск от хиперфункция на щитовидната жлеза,намаление на слуха,понижаване на защитните сили на организма , риск от астма и злокачествини тумори,безплодие и  негативен ефект върху плода, когато жената е бременна.

Шумът влияе на психическото състояние на организма. Нежеланите звуци в ежедневието причиняват субективни усещания: безсъние, което намалява трудоспособността за следващия работен ден и постепенно довежда организма до състояние на преумора,страх, агресивност, главоболие, депресия, демотивация и раздразнимост у човека. Шумнатата атмосфера може да се отрази  негативно  на концентрацията, четенето и писането на децата в училище.

Проблемите свързани с борбата срещу вредата от шума са комплексни и изискват повишено внимание от всички. Всеки от нас трябва да осъзнава кога създаденият от него шум се превръща в неприятен за хората около него.

На по-високо ниво, компетентните органи трябва да взимат необходимите мерки за предпазване на населението от вредата от шума, която застрашава нашето физическо и психическо здраве.

Предпазване от вредното влияние на шума

 • Да се говори по-тихо, да не се усилва до край звука на музикалните уредби и телевизори.;
 • Да не се използват на шумни инструменти в бита – електрожени, режещи и пробивни инструменти между 14-16 ч. следобед и 22 ч. вечер до 6 ч. сутрин.;
 • Поддържане на битовите ел.уреди, асансьорите и автомобилите в изправно техническо състояние
 • Шофиране със съобразена скорост в населени места.;
 • Да не се форсира двигателя и използва без причина клаксона;
 • Намаляване престоя в дискотеките и на места с високи нива на шум;
 • Информирайте се за нивото на шума, излъчван от работата на уредите за лична употреба при закупуването им;
 • Поддържайте всички съоръжения в изправност(трансформатори, хидрофорни уреди, магазини, работилници, сметопроводи);
 • Ползвайте при ремонт и саниране на жилищата си съвременни материали и покрития с шумоизолационни качества;

Специалистите предлагат слушането на тиха музика, разходка в гората в близост до река или друг воден басейн. Това допринася за възстановяване и подобряване на Вашето здраве и съхраняване на слуха.;

 • „ Екраниране” транспортния шум с мрежа от многоетажна растителност и чрез озеленяване с  храсти и дървета разположени шахматно. Те могат да намалят нивото на шума с 20-25 dB.Засаждане на дървета близо до пътните артерии;
 • Изграждане на “зелена бариера” от подходящи дървета и храсти в училища и детски заведения (ясли и градини);
 • Отдалечаване на транспортните потоци от жилищните сгради, местата за отдих, училищата, детските градини и ясли, болниците (изграждане на околовръстен път);
 • Ограничаване достъпа на МПС до жилищните зони и територии с неотежнен акустичен режим (защитени обекти, зони за обществен и индивидуален отдих, лечебни заведения, зони за научно-изследователска дейност), чрез изграждане не пропусквателни пунктове;
 • Подмяна на остарелия автобусен парк;
 • Поставяне на подходяща и ремонт на повредената пътната настилка и тротоари;
 • Ефективен контрол за спазване ограничението на скоростта на движение на МПС в рамките на града;
Прикрепен файлРазмер
Шум и източници на шум29.5 KB