УКАЗАНИЕ ЗА РЕДА ЗА ОТЧИТАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ

          Във връзка с неточности в отчитането на регистрираните заболявания от злокачествени новообразувания Ви предоставяме Указание за реда за отчитане на информацията за регистрираните заболявания от злокачествени новообразувания, изготвено от Национален център по обществено здраве и анализи.

Прикрепени файлове: