Стартира Националната програма „Спри и се прегледай”

Стартира провеждането на Националната програма „Спри и се прегледай”, в която на случаен принцип са избрани лица от различни възрастови групи от гр. Пловдив и района. Ще бъдат изпратени покани за изследване на три вида онкологични заболявания:

            -         рак на гърдата

-         рак на маточната шийка

-         рак на дебелото и право черво.

 

Изследванията ще бъдат  безплатни за получилите покана.

 

За повече информация на електронен адрес :

www.nsr.mh.government.bg