СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” За периода от 10.11.2017 г. – 16.11.2017 г.

 

 

ОТДЕЛ

ПБПЗи ЗТЕ

ДЗК

РК

ЛИ

съответ-стват

несъответ-стват

1. Проверки по писма на МЗ

20

 

 

 

 

2. Проверки

131

 

 

 

 

-   по текущ контрол

114

228

       6

 

 

-   по регистрации

17

 

     

 

 

3. Проверки по дейности

 

 

 

 

 

    - по тютюнопушене

104

134

 

 

 

-   ЗОХ /съвместни/

58

 

 

 

 

-   закрити обществени места

19

55

 

 

 

-   детски и учебни заведения

27

39

 

 

 

-   открити обществени места

 

40

 

 

 

-   оптики

 

 

 

 

 

4. Тематични проверки

 

 

 

 

 

5. Издадени предписания

 

3

3

 

 

 

6. Издадени заповеди за спиране експлоатацията или дейност на обект

 

 

 

 

 

7. Съставени актове

1

 

 

 

 

8. Жалби и сигнали от граждани или институции

 

 

 

 

 

9. Взети проби

3

2

 

 

 

10. Издадени здравни заключения за съгласуване на проекти

12

 

 

 

 

11. Участие в приемателни комисии и издаване на становища

12

 

 

2

 

 

 

12. Контрол на радиационните параметри на работна среда

 

 

6

 

 

13. Съгласуване на площадки на обект с източник на йонизиращи лъчения

 

 

 

 

 

14. Съгласуване на инвестиционни проекти, част “Анализ и оценка на радиационна  защита”

 

 

 

 

 

15. Анализ на радиационните параметри на факторите на жизнената среда

 

 

15

 

 

16. Оценка на учебни  разписания, здравни  анализи, хранене 

10

 

 

 

 

17. Дейности по национални  програми

7

 

 

 

 

18. Лекции, беседи, семинарни  обучения

2

 

 

 

 

19. Консултативна дейност – тютюнопушене и др.

37

 

 

 

 

20. Извършена лабораторна дейност по:

ДЗК-ЗК-МВ;ЗК-М;ЗК-Д;ЗК-К;ЗК-Б;ЗК-ВД- ЗТЕ-ЗК-В;ЗК-ВП;ЗК-МВ;ЗК

- жалби/ЗТЕ/

- заявки на физически и юридически лица/ЗТЕ/

 

 

 

 

72

29

-

37

 

3

3

-

1