СДО - Медицински университет - Плевен

Уважаеми колеги, В РЗИ – Пловдив се получи книжка с План – разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински кадри през 2018 година на Медицински университет Плевен.

Екземпляр от книжката е на разположение в РЗИ – Пловдив, ет. 6, стая 22.

План – разписанието е качено в Интернет-страницата Университета, факултет „Медицина”, раздел „Следдипломно обучение“. Там ще намерите и образци на заявките за обучение.

Допълнителна информация може да се получи на тел. 064/884 148, 064/884 166.