СДО - МБАЛ “ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ”

Уважаеми колеги,

На сайта наМБАЛ “ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ” АД е публикувана Програмата за продължаващо обучение и тематични курсове и индивидуално обучение през 2017 г.

Заявки за участие по образец ще се приемат за всеки курс най-късно до 3 седмици преди датата на провеждане на курса.

Адрес за заявки и информация:

Дирекция “Научна и учебна дейност”

МБАЛ “ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ” АД

бул. “Никола Вапцаров” №51 Б

гр. София 1407

Тел.: 02/403 42 21, 403 42 28

zromanska@tokudabolnica.bg

pstancheva@tokudabolnica.bg

Цялата информация/видовете курсове, продължителност и такси/, както и образеца на заявката можете да намерите на електронната страница на болницата -http://www.admin.tokudabolnica.bg