СДО - ВМА София

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,        

Уведомяваме Ви, че в Дирекция”Медицински дейности” е на разположение „План-разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински и немедицински специалисти  и професионалистите по здравни грижи през 2018/2019 г.”, които се предвиждат да бъдат проведени в катедрите /клиниките/ на Военномедицинска академия София.

План-разписанието може да бъде разгледано и онлайн в сайта на ВМА София, www.vma.bg . Там можете да намерите и образци на заявки за избраните курсове.

В допълнение, във връзка със Закона за защита на личните данни, Ви информираме, че ще бъдат приемани заявления за обучения единствено с пршложено подписано писмено съгласие за обработка на личните данни.

Вашите предложения изпратете в Учебно-научния отдел на ВМА – София 1606, ул.”Г. Софийски” № 3.

Допълнителна информация можете да получите на следните телефони:

02 922 5418, 02 9225190 – Учебно – научен отдел.