СДО

Уважаеми колеги,

в РЗИ – Пловдив се получи книжка с Програмата за продължаващо обучение, тематични курсове и индивидуално обучениепрез 2019 г. за следдипломна квалификация на лекари, професионалисти по здравни грижи и фармацевти, провеждащи се в „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА ” ЕАД.

Книжката е на разположение в РЗИ Пловдив, стая №22, етаж 6.

          Заявки за участие по образец, ще се приемат за всеки курс най-късно до 3 седмици преди датата на провеждане на курса.

          Адрес за заявки и информация:

Дирекция “Научна и учебна дейност”

гр. София 1407

бул. “Никола Вапцаров” №51Б

„АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД.

Тел.: 02/403 42 28, 403 42 21

Zlatka.ROMANSKA@acibademcityclinic.bg

Pavlina.STANCHEVA@acibademcityclinic.bg