СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТУБЕРКУЛОЗАТА – 24 МАРТ

      

          Мото на кампанията през 2017 г.:

„Обединени да спрем туберкулозата”

 

 

По данни на СЗО туберкулозата е едно от водещите до смърт заболявания в световен мащаб.

През 2015 г. – 10.4 милиона души са заболели от туберкулоза в света и 1.8 милиона са починали от болестта.

През същата година броят на засегнатите от болестта деца в световен мащаб е около 1 милион, а на починалите 170 000.

През 2015 г. един от всеки три смъртни случаи сред ХИВ позитивни е била причинена от туберкулоза.

По експертна оценка в Европейският регион на СЗО през 2015 г. са регистрирани 323 000 нови случаи на туберкулоза и 32 000 смъртни случаи.

Средната заболеваемост на страните от Европейският регион на СЗО през 2015 г. е 36.0 на 100 000 души население, а на страните членки на ЕС е 12.8 на 100 000 население.

Основно предизвикателство пред света е осъществяването на адекватен контрол върху мултирезистентната форма на туберкулоза.

Процентът на успешно излекуваните пациенти с мултирезистентна туберкулоза през 2015 г. в сравнение с 2011 г. е повишен от 49% до над 51%.

У нас за седма поредна година се наблюдава тенденция за намаляване на заболеваемостта от туберкулоза – от 39.1 на 100 000 население през 2006 г. до 22.5 на 100 000 души през 2015 г.

През годините се запазва тенденцията броят на регистрираните случаи сред мъжете да е два пъти по-голям от броя на жените.

Над 74 % от пациентите са с туберкулоза на белия дроб.

През годините се запазва тенденция от всички новорегистрирани случаи с туберкулоза над 88% да са новооткрити, а останалите 12% са лица – боледували в миналото от туберкулоза.

Броят на децата от 0 до 17 г. възраст представлява между 9% и 10% от всички случаи на туберкулоза в страната ни.

Профилактика на туберкулозата

Най-добрата профилактика е поддържането на защитните сили на организма с природосъобразен начин на живот, както и ранното откриване, изолация и лечение на бацилоотделителите. В много страни, в това число и България, се осъществява и профилактика с БЦЖ ваксина.

Имунизация:Имунизация се извършва на всички новородени до изписването им от родилния дом.

Реимунизации:На възраст 7, 11 и 17 години. Всяка реимунизация се извършва след проба Манту при отрицателен резултат.

Други средства за профилактика:

  • пълноценна и здравословна  храна;
  • преустановяване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол;
  • туризъм;
  • спорт.

В България диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата са безплатни за всички, които се нуждаят, независимо от техния здравноосигурителен статус.

Туберкулозата е лечимо заболяване при навременно откриване, качествено лечение и стриктно придържане на пациентите към лечението, което е с продължителност от 6 месеца до 1 година..