Световен ден без тютюн - 31 май

    

Отбелязването на Световния ден без тютюн се инициира през 1988г. от Световната здравна организация (СЗО) на 42-рата сесия на Световната здравна асамблея с  резолюция WHA42.19.

Целта му е да накара хората 24 часа да се въздържат от всички форми на консумация на тютюн по цялото земно кълбо.

 На този ден се поставя акцент върху рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн, и се призовава за ефективна политика за намаляване нивата на потребление.

 

„Тютюн и здраве на белите дробове" е определената за 2019 г. тема за Световния ден без тютюн.

       СЗО приканва държавите-членки да ускорят усилията за контрол на тютюна, което ще подпомогне за предпазване на общественото здраве от вредите, причинени от употребата на тютюн и за намаляване на белодробните заболявания.

      Целта на кампанията, която СЗО си поставя през 2019 г. е да се фокусира вниманието на обществото върху взаимодействията между употребата на тютюневи изделия и белодробните заболявания.

Как тютюневите изделия застрашават белодробното здраве

Световният ден без тютюнопушене през 2019 г. ще се фокусира върху различни начини, по които излагането на тютюнев дим се отразява на белодробното здраве на хората по целия свят.

Рак на белия дроб. Tютюнопушенето е основната причина за ракa на белия дроб и е отговорно за над две трети от смъртните случаи в резултат от това заболяване в световен мащаб.

Отказването от тютюнопушенето може да намали риска от рак на белия дроб. 10 години след отказване от тютюнопушенето рискът от рак на белия дроб намалява почти двойно.

Хронични респираторни заболявания. Тютюнопушенето е водеща причина за Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ). Рискът за развиване на ХОББ е особено висок при хора, които започват да пушат като младежи, тъй като димът значително забавя развитието на белите дробове.

Ранното отказване от тютюнопушенето е ефективната мярка за забавяне на развитието на ХОББ и за подобряване на симптомите на астма.

През целия живот. Бебета, изложени вътреутробно на вредното въздействие на токсините от тютюневия дим, чрез тютюнопушене по време на бременност или излагане на вторичен тютюнев дим, често са със забавен растеж и понижена функция на белите дробове. Малките деца, изложени на вторичен тютюнев дим, са изложени на риск от поява и обостряне на астма, пневмония и бронхит и чести инфекции на долните дихателни пътища. В световен мащаб около 165 000 деца умират преди да навършват 5-годишна възраст от инфекции на долните дихателни пътища, причинени от вторичен тютюнев дим.

Туберкулоза. Туберкулозата уврежда белите дробове и намалява белодробната функция, която допълнително се засилва от тютюнопушенето. Химическите компоненти на тютюневия дим могат да предизвикат латентни инфекции на туберкулоза. Активната туберкулоза, съчетана с вредните последици за здравето на белите дробове от тютюнопушенето, значително повишава риска от инвалидност и смърт от дихателна недостатъчност.

Замърсяване на въздуха. Тютюневият дим е много опасна форма на замърсяване на въздуха в закрити помещения: съдържа над 7 000 химикала, 69 от които са известни като причиняващи рак. Независимо, че димът може да бъде невидим и без мирис, той може да се задържи във въздуха до пет часа, поставяйки хората изложени на дима в риск от рак на белия дроб, хронични респираторни заболявания и намалена функция на белите дробове.

 Кампанията за Световния ден без тютюнопушене - 2019 ще повиши осведомеността относно:

 • рисковете, свързани с тютюнопушенето и излагането на вторичен тютюнев дим;
 • осъзнаване на опасностите от тютюнопушенето за здравето на белите дробове;
 • степента на смъртност и заболявания в световен мащаб от белодробни болести, причинени от тютюнопушене, включително хронични респираторни заболявания и рак на белите дробове;
 • последните данни относто връзката между тютюнопушенето и смъртните случаи причинени от туберкулоза;
 • последиците от излагането на вторичен тютюнев дим за здравето на белите дробове на хората от различни възрастови групи;
 • значението на здравето на белите дробове за постигане на цялостно здраве и благосъстояние;
 • осъществими действия и мерки, които ключовите заинтересовани страни, включително обществеността и правителствата, могат да предприемат, за да се намалят рисковете за белодробното здраве причинени от тютюнопушене.

Във връзка с отбелязване на 31 май – Световен ден без тютюн Регионална здравна инспекция - Пловдив и Асоциация на студентите медици – Пловдив организират кампания под надслов „ Тютюнопушене и здраве” включваща:

 • безплатни измервания нивата на въглеродния оксид в издишвания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта с апарат “Smokerliser” и консултации за отказване от тютюнопушене на студенти и граждани;
 • попълване теста на Фагерстрьом за установяване степента на зависимост към цигарите;
 • арт ателие - да нарисуваме или напишем послание по темата тютюнопушене;
 • участие на студенти в различни спортни игри;
 • информационна кампания.

 

Дата -  30 май 201от   14.00 до 16.30 ч.

 

          Място Студентски общежития към Медицински университет

          ул. «Царевец» №2, гр. Пловдив