РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, взети от пунктове – от чешми на потребителите през периода 01.07.2019 г. – 31.07.2019 г.

Дата на пробовзимане

Населено място

обща алфа

активност**

 

 

 

Bq/l

обща бета активност***

 

 

 

Bq/l

естествен уран*

 

 

 

mg/l

индикативна доза***

 

 

 

mSv/a

дата на протокола от анализа

 

 

21.05.2019

с.Марково, област Пловдив

0,053±0,005

0,46±0,05

˂0,003

˂0,1

09.07.2019

10.06.2019

с.Войводиново, област Пловдив

0,10±0,01

0,20±0,02

0,0031±0,0003

˂0,1

09.07.2019

10.06.2019

Гр.Раковски, кв. Ген Николаево

0,10±0,01

0,87±0,09

0,0030±0,0003

˂0,1

09.07.2019

11.06.2019

с.Дунавлий, област Пловдив

0,053±0,005

0,42±0,04

˂0,003

˂0,1

09.07.2019

11.06.2019

с.Мътеница, област Пловдив

0,057±0,006

0,26±0,03

˂0,003

˂0,1

09.07.2019

11.06.2019

с.Паничери,област Пловдив

0,073±0,007

0,29±0,03

˂0,003

˂0,1

09.07.2019

11.06.2019

с.Черничево, област Пловдив

0,046±0,005

0,22±0,02

˂0,003

˂0,1

09.07.2019

17.06.2019

с.Ново село, област Пловдив

0,029±0,003

0,071±0,007

˂0,003

˂0,1

17.07.2019

17.06.2019

с.Йоаким Груево, област Пловдив

0,014±0,001

0,10±0,01

˂0,003

˂0,1

17.07.2019

17.06.2019

с.Златитрап, област Пловдив

0,040±0,004

0,16±0,02

˂0,003

˂0,1

17.07.2019

17.06.2019

с.Бачково, област Пловдив

0,071±0,007

0,20±0,02

˂0,003

˂0,1

17.07.2019

27.06.2019

с.Старосел, област Пловдив

0,081±0,008

0,36±0,04

˂0,003

˂0,1

31.07.2019

27.06.2019

с.Богдан, област Пловдив

0,033±0,003

0,086±0,009

˂0,003

˂0,1

31.07.2019

01.07.2019

с.Цалапица, област Пловдив

0,044±0,004

0,26±0,03

˂0,003

˂0,1

31.07.2019

01.07.2019

с.Куртово Конаре, област Пловдив

0,031±0,003

0,28±0,03

˂0,003

˂0,1

31.07.2019

01.07.2019

с.Триводици, област Пловдив

0,096±0,009

0,31±0,03

0,0037±0,0004

˂0,1

31.07.2019

01.07.2019

Гр.Стамболийски, област Пловдив

0,082±0,008

0,82±0,08

0,0030±0,0003

˂0,1

31.07.2019

03.07.2019

ЗВ Азмака, област Хасково

0,38±0,04

0,16±0,02

0,010±0,001

Не може да се определи

23.07.2019

 

 

 

 

 

 

 

03.07.2019

ЗВ Свирково, област Хасково

0,68±0,07

0,76±0,07

0,040±0,004

Не може да се определи

23.07.2019

03.07.2019

ЗВ Георги Добрево, област Хасково

0,081±0,008

0,23±0,02

˂0,003

˂0,1

23.07.2019

03.07.2019

ЗВ Момково, област Хасково

0,10±0,01

0,12±0,01

0,0036±0,0004

˂0,1

23.07.2019

03.07.2019

ЗВ Маточина, област Хасково

0,069±0,007

0,46±0,05

˂0,003

˂0,1

23.07.2019

09.07.2019

ЗВ Пресека-Висока, област Смолян

0,067±0,007

0,17±0,02

˂0,003

˂0,1

23.07.2019

09.07.2019

ЗВ Рудозем, област Смолян

0,037±0,004

0,063±0,006

˂0,003

˂0,1

23.07.2019

09.07.2019

ЗВ Глогино, област Смолян

0,024±0,002

0,076±0,008

˂0,003

˂0,1

23.07.2019

09.07.2019

ЗВ Загражден, област Смолян

0,0070±0,0007

0,081±0,008

˂0,003

˂0,1

23.07.2019

09.07.2019

ЗВ Селча, област Смолян

0,023±0,002

0,11±0,01

˂0,003

˂0,1

23.07.2019

09.07.2019

ЗВ Стоманово, област Смолян

0,067±0,007

0,089±0,009

˂0,003

˂0,1

23.07.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

*Максимална стойност на показател естествен уран - 0,03 mg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

**Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1 Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

***Контролно ниво на обща бета активност - 1 Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

****Параметрична стойност на индикативна доза   ˂0,1 mSv/a /милисиверт за година/, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели