РЕГИСТЪР ЗА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПРЕЗ 2020 Г. ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Регистър за подадените декларации за несъвместимост съгласно чл.35, ал.1, т.1 от ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

 

Име и фамилия

Длъжност

Декларация

Вх. №

1.

Ники Агачян

Главен специалист

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

75-8/15.01.2020 г.

2

Хурие Хрюстемова

Главен специалист

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

75-15/03.02.2020 г.

3

Росица Аплакова

Специалист

Чл.35,ал.1,т.1 от  ЗПКОНПИ

75-16/04.02.2020 г.