П Л А Н ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2019 г.

 

Имунизации и реимунизации

 

Подлежащи

І. Новородени за БЦЖ

 

-проверка за белег след БЦЖ-7 мес.възраст

 

2. Манту на:

 

Набор 2012 – 7 г.

 

Набор 2008 – 11 г

 

3. НВ ваксина

 

І прием

 

ІІ прием

 

ІІІ прием

 

4.Шесткомпонентна (ДТКаХепБПиХИБ)

 

І прием

 

ІІ прием

 

ІІІ прием

 

5.Петкомпонентна ваксина (ДТКаПиХИБ)

 

ІV прием

 

6. Пневмококова конюгирана ваксина

 

І прием

 

ІІ прием

 

ІІІ прием

 

ІV прием

 

7.Тетраксим (ДТКаПи)

 

Набор 2012 – 6г

 

8.Морбили, Паротит, Рубеола

 

Морбили-паротит-рубеола-13 мес.

 

Морбили-паротит-рубеола – Набор 2007 г-12г

 

9. Тетанус-Дифтерия-ТД

 

Набор 2007 г.  - 12 г

 

Набор 2002 г.– 17 г

 

Възрастни род.1994

 

Възрастни род.1984

 

Възрастни род.1974

 

Възрастни род.1964

 

Възрастни род.1954

 

Възрастни род.1944 +

 

10. Противобясна ваксина

 

11. Противобесен гама глобулин

 

12. КХТ ваксина

 

13. КХТ булин

 

14. Ваксина против коремен тиф