ПЪРВИ ДЕКЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН

 

Мотото на кампанията през 2016 г. е: „Hands-up for HIV prevention“ („Ние сме ЗА превенцията на ХИВ“) и тя ще бъде фокусирана върху превенцията на ХИВ, употребата на презервативи, изследването и антиретровирусно лечение.

Кампанията е насочена основно към преодоляване на бариерите, които пречат на групите в най-висок риск от населението и хората, живеещи с ХИВ (ХЖХИВ), на достъпа и използването на тези услуги.

88% от новорегистрираните с ХИВ–инфекция в България са се инфектирали по сексуален път. Това сочат данни на  Министерството на здравеопазването към 25 ноември 2016г. От началото на тази година са открити нови 193ХИВ–серопозитивни лица, с което носителите на ХИВ в страната са официално 2 460лица.

Запазва се тенденцията от последните години броят на новорегистрираните мъже да е над пет пъти по-голям от броя на жените. Според пътя на инфектиране 39% от новите случаи са се инфектирали при хетеросексуален контакт, 49% – при хомосексуален контакт, а 12% – при инжекционна употреба на наркотици. Важно е да се отбележи, че процентът на новорегистрираните ХИВ–позитивните в групата на инжекционно употребяващите наркотицисе запазва на ниско ниво. 34% са новорегистрираните ХИВ серопозитивни сред младите хора между 20-29 години, а най-засегната е възрастовата група 30-39 г. - 36%. Най-младият ХИВ серопозитивен е на 19 години, а най-старият на 64 години.

Oт началото на годината няма регистрирано дете родено от ХИВ - позитивна майка.

Географското разпространение сочи, че по-голямата част от новоинфектираните с ХИВ са концентрирани предимно в големите населени места, като: София – 79лица, областите Пловдив – 27лица, Варна–15лица, Враца – 9лица, София област- 7лица, Плевен – 6 лица, Пазарджик–5 лица, Бургаси Ст. Загора – по 4лица.

Тенденцията сочи, че над 53% от новорегистрираните ХИВ–позитивни лица са открити в 14-те кабинетиза безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ (КАБКИС) и в 17-те мобилни медицински кабинети, което говори за тяхната ефективност. Над 263900души са се изследвали за ХИВпрез първите деветмесеца на 2016 г. - в КАБКИС ивъв всички лаборатории и лечебни и здравни заведения на страната.

В изпълнение на ангажиментите на държавата,Министерството на здравеопазването осигурява безплатно съвременно лечение с антиретровирусни лекарства за всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН. Функционират 5 сектораза лечение на пациенти към инфекциозните клиники в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора. Глобалният фонд подпомага работата на три неправителствени организации, които оказват грижи и взаимопомощ за хората, живеещи с ХИВ, в България. Тези организации са ситуирани в градовете София, Пловдив и Варна.

За гарантиране непрекъснатостта на терапията със средства на Глобалния фонд бе създаден и се поддържа резерв от антиретровирусни медикаменти на стойност около 1 милион лева.

 Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите, подобрява имунния им статус и качеството им на живот.

Към 31 октомври 2016г. общо 1142души с ХИВ се проследяват в секторите за лечениена пациенти с ХИВ/СПИН, 954от тях получават необходимата антиретровирусна терапия. Комбинирата терапия и нейния мониторинг за всички нуждаещи се лица, живеещи с ХИВ/СПИН в България, се осигурява от Министерство на здравеопазването, независимо от техния здравно-осигурителен статус.

Дейностите по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд, се изпълняват от мрежа от 28неправителствени организации, 14КАБКИС, като за тази цел са разкрити и 37 здравно-социални центъра за работа с най-уязвимите групи.

За достигането на лицата от уязвимите групи на НПО и РЗИ са предоставени 17 мобилни медицински кабинета.

Секретарията на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария ще подкрепи продължението на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” с още 6 месеца  главно в частта за предоставяне на интегрирани услугите от НПО за превенция на ХИВ сред най-уязвимите групи в страната.