ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ - СТРАНИЦА 2

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР * НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО **

№ по ред Входящ № / дата Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ Име и фамилия Длъжност Файл
94 ДН-104/11.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Айлин Йълмаз Муса Инспектор  
95 ДН - 105/11.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Величка Сотирова Кафалова Инспектор  
96 ДН - 106/11.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Диана Маринова Слаева Главен инспектор  
97 ДН - 107/11.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Георги Ангелов Тенгулов Инспектор  
98 ДН - 108/11.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Райна Димитрова Николакова Главен специалист  
99 ДН - 109/11.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Гергана Илиева Калинова Главен специалист-ОСОИ  
100 ДН - 110/11.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Николина Иванова Илиева-Велкова Инспектор  
101 ДН - 111/11.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Добрина Симеонова Стоянова Главен специалист  
102 ДН - 112/11.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Ина Иванова Линчева Инспектор  
103 ДН - 113/11.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Йорданка Запрянова Ташева Главен специалист  
104 ДН - 114/11.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Алина Сергеева Петрова Младши експерт  
105 ДН - 115/11.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Анна Георгиева Тодорова Главен специалист  
106 ДН - 116/11.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Кристина Мирославова Милкова Главен експерт  
107 ДН - 117/11.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Красимира Боянова Кръмпотич Инспектор  
108 ДН - 118/11.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мая Стоянова Киркова - Стоянова Главен инспектор  
109 ДН - 119/11.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна-кор Иванка Василева Витанова Младши експерт  
110 ДН - 120/11.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна-кор Снежана Минкова Пенева Главен специалист-ОД  
111 ДН - 121/12.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Ангел Илиев Рангов Старши експерт  
112 ДН - 122/12.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Йорданка Крумова Стойнова Главен специалист  
113 ДН - 123/12.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Диана Димитрова Траева Младши експерт  
114 ДН - 124/12.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Росица Василева Райчева Инспектор  
115 ДН - 125/12.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Екатерина Христева Атлиева Главен експерт  
116 ДН - 126/12.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Пантелеева Георгиева Директор Дирекция  
117 ДН - 127/12.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Райна Димитрова Копчева Главен специалист  
118 ДН - 128/12.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Добринка Ангелова Вълова Главен инспектор  
119 ДН - 129/12.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Анна Георгиева Пенева Главен специалист  
120 ДН - 130/12.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Зорка Василева Калинова Главен инспектор  
121 ДН - 131/13.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Анна Христова Петканова Младши експерт  
122 ДН - 132/13.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Миглена Живкова Божилова Главен експерт  
123 ДН - 133/13.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Антоанета Благоева Колева Инспектор  
124 ДН - 134/13.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Анета Георгиева Младенова-Харб Инспектор  
125 ДН - 135/13.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Величка Енева Начева Главен експерт  
126 ДН - 136/13.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Радка Христова Буюклиева Главен инспектор  
127 ДН - 137/13.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Кристина Николова Стойчева Старши инспектор  
128 ДН - 138/13.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Цеца Василева Гогова Главен специалист ОСОИ  
129 ДН - 139/13.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Милена Спиридонова Панайотова Началник отдел  
130 ДН - 140/13.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Светла Николова Дрехарова Инспектор  
131 ДН - 141/13.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Антоан Съботинов Харилов Инспектор  
132 ДН - 142/13.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Иванка Костадинова Искрева Инспектор  
133 ДН - 143/13.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Бахар Елманова Кадир Инспектор  
134 ДН - 144/13.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Веселка Маринова Якимова-Симеонова Инспектор  
135 ДН - 145/14.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Георги Илиев Славов Главен специалист ОИФФ  
136 ДН - 146/14.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Силвия Иванкова Вълчинова Главен експерт  
137 ДН - 147/14.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Иванова Богатинова Главен специалист  
138 ДН - 148/14.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Антон Рафаилов Иванов Главен инспектор  
139 ДН - 149/14.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Панайот Маринов Дяков Инспектор  
140 ДН - 150/14.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Тонова Рангелова Инспектор  
141 ДН - 151/14.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Петя Йовкова Чучуранова Инспектор  
142 ДН - 152/14.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Таня Петрова Учорджиева-Грозева Главен инспектор  
143 ДН - 153/14.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Димитър Теофанов Стайков Главен инспектор  
144 ДН - 154/14.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Атанас Веселинов Чолаков Инспектор  
145 ДН - 155/14.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мариана Александорва Райкова Главен инспектор  
146 ДН - 156/14.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Лолита Кирилова Стайкова Главен инспектор  
147 ДН - 157/14.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Елена Тенева Делинска Главен експерт  
148 ДН - 158/15.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Ангелова Иванова Началник отдел  
149 ДН - 159/15.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Пепа Василева Генчева Инспектор  
150 ДН - 160/15.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Ники Ваганова Агачян Главен специалист  
151 ДН - 161/15.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Елена Нейкова Аександрова Инспектор  
152 ДН - 162/15.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Александър Иванов Джинев Старши експерт  
153 ДН - 163/15.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Светослав Димитров Мичев Главен експерт  
154 ДН - 164/15.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Илина Илиева Семерджиева Директор Дирекция  
155 ДН - 165/15.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна-кор Кристина Мирославова Милкова Главен експерт  
156 ДН - 166/21.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна-кор Радка Христова Буюклиева Главен инспектор  
157 ДН - 167/21.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Стоянка Дечева Илиева Старши инспектор  
158 ДН - 168/21.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна-кор Милена Спиридонова Панайотова Началник отдел  
159 ДН - 169/21.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Елена Петрова Иванова Инспектор  
160 ДН - 171/27.05.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Габриела Енрико Бояджиева Специалист  
161 ДН - 172/01.06.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мариана Иванова Аршук Инспектор  
162 ДН - 173/01.06.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Яна Костова Костова Главен инспектор  
163 ДН - 174/01.06.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Надя Стефанова Колева Старши инспектор  
164 ДН - 175/02.06.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Сийка Иванова Димчева Главен секретар  
165 ДН - 176/05.06.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Милена Димитрова Шикова-Виткова Началник отдел  
166 ДН - 177/08.06.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Маргарита Георгиева Бачурова Главен инспектор  
167 ДН - 178/09.06.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Росица Ангелова Гавазова Главен юрисконсулт  
168 ДН - 179/09.06.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Димитрова Божикова Младши експерт  
169 ДН - 180/12.06.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Евтимия Иванова Букорещлиева Главен специалист-ОСОИ  
170 ДН - 181/24.06.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна-кор Мариана Ангелова Янева Началник отдел  
171 ДН - 182/24.06.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна-кор Йорданка Запрянова Ташева Главен специалист  
172 ДН - 183/24.06.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна-кор Анна Георгиева Тодорова Главен специалист  
173 ДН - 184/25.06.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна-кор Мая Стоянова Киркова - Стоянова Главен инспектор  
174 ДН - 185/26.06.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна-кор Стефан Иванов Узунов Главен експерт  
175 ДН - 186/29.06.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна-кор Розалина Богомилова Шаханова Главен специалист  
176 ДН - 188/14.07.2020    чл.35, ал.1, т.2, част II-встъпителна Коста Надеждов Танев Специалист  
177 ДН - 189/05.08.2020 чл.35, ал.1, т.2, част II-встъпителна Ваня Георгиева Недялкова Счетоводител  
178 ДН - 190/07.08.2020 чл.35, ал.1, т.2, част II-встъпителна - промяна Ваня Георгиева Недялкова Счетоводител  
* - Съгласно § 2, ал. 3  от ДР на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, Обн. ДВ. Бр.7 от 19 януари 2018 г.
** - Данните са публикувани при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Общ регламент за защита на данни (Регламент (ЕС) 2016/679)